Oferta

Realizacje

Ostatnie realizacje

Inwestor

Temat

Krótki opis

Browar
 Ryan Namysłów sp. z o.o.

Koncepcja rozbudowy i modernizacji Browaru Ryan w latach 2000-2003

Istotą opracowanej koncepcji było wskazanie sposobu rozwoju Browaru, rozumianego jako osiągnięcie, w poszczególnych latach wskazanych zdolności produkcyjnych.
Analizę przeprowadzono na dwóch płaszczyznach:
- technologicznej
– urbanistycznej
Wyboru rozwiązań dokonano w oparciu o kryteria:
- równomierności nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, tak aby część środków mogła pochodzić z bieżących zysków, przy oczywistych ograniczeniach wynikających z technologicznych uwarunkowań takiej „równomierności” rozbudowy.
– ciągłości produkcji przy nieuchronnych przeprowadzkach i przełączeniach
– maksymalizacji możliwości marketingowych, poprzez stworzenie np. wizerunku „Browaru Regionalnego”
– minimalizacji kosztów

Browary Tyskie Górny Śląsk – Tychy

Instalacja wewnętrzna wody surowej dla Browaru

Instalacja wody zimnej fi160 i fi110 z materiału PVC-U

Browar Ryan Namysłów sp. z o.o.

Wykonanie wodociągu zasilającego Browar z ujęć własnych

Projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
wykonanie wodociągu jako GW, w tym roboty ziemne tradycyjne oraz wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą krajową i linią kolejowa,
instalacja wewnętrzna, badania i odbiory