\

Podziemna rewolucja

Uplynnianie gruntu

Studzienki kanalizacyjne

Wały przeciwpowodziowe

System RSS® na slajdach

  W tej części naszego serwisu internetowego prezentujemy

SYSTEM RSS®  

Protech jest autoryzowanym przedstawicielem Firmy PROV GmbH - właściciela SYSTEMU RSS

Na poszczególnych podstronach: "Podziemna rewolucja", "Upłynnianie gruntu", "Studzienki kanalizacyjne", "Wały przeciwpowodziowe" i  "System RSS na slajdach", do których linki widoczne są po lewej stronie naszej stronki, będziemy omawiać szczegóły elementów SYSTEMU RSS. Na początek zapraszamy do podstrony "Podziemna rewolucja", gdzie omawiamy przesłanki powstania systemu i jego ogólną charakterystykę.

Bedziemy też tutaj zamieszczać aktualności oraz różnego rodzaju wiadomości o wydarzeniach związanych z SYSTEMEM RSS

 

 PREZENTACJA - 4 październik 2005

Katowice, ul Chorzowska 50

godz. 9 30 - centrum konferencyjne na IV piętrze

 

Wspólnie z Firmami: PROV Lipsk, ALLU i Lhoist Polska organizujemy prezentacje Systemu RSS. Będzie się składała z dwóch części - wykładu pt.: "System RSS - droga do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Korzyści techniczne, ekonomiczne i ekologiczne - doswiadczenia z praktyki projektowej i wykonawstwa" oraz pokazu praktycznego, gdzie chcemy pokazać maszyny i urządzenia stosowane w tej technologii i przygotować a następnie zalać gruntem upłynnionym ( technologia RSS-FB) przygotowany odcinek wykopu. W tej części prezentacji będziemy gośćmi "Hydrobudowy-Śląsk", która to firma ma na zapleczu biurowca "Chorzowska 50" swoją budowę.

Zapraszamy na tą prezentację wszystkich chętnych, którzy po ściagnięciu z tego miejsca Zaproszenia, przyślą na adres mailowy protech@protech.info.pl potwierdzenie przybycia, podając swoje podstawowe dane personalne i ew. ilość osób towarzyszących.

 

PREZENTACJA - 4 październik 2005 

 pierwszy praktyczny pokaz technologii w Polsce - krótka relacja

Na spotkanie przybyło ok. 30 osób reprezentujących inwestorów, projektantów i wykonawców. Wygłoszono wykład pt. "System RSS - droga do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Korzyści techniczne, ekonomiczne i ekologiczne - doświadczenia z praktyki projektowej i wykonawstwa". Wykład poparty był pokazem slajdów i filmów z budów na terenie Niemiec. Tezy tego wykładu możemy streścić następująco: 

   System RSS składający się zasadniczo ze studzienek multimedialnych i technologii czasowego upłynniania gruntu  - pozwala na znaczne ograniczenie zakresu robót ziemnych w przypadku kanalizacji rozdzielczej, a także uzyskanie niespotykanej dotąd jakości tych robót. Czasowo upłynniony grunt idealnie wypełnia strefę przewodu, a także zastępuje klasyczną zasypkę wykopu. Całkowita eliminacja zagęszczenia mechanicznego sprawia, że technologia ta idealnie nadaje się do realizacji robót ziemnych prowadzonych w bezpośredniej bliskości  istniejącej zabudowy. Przedstawiona podczas wprowadzenia teoretycznego kalkulacja porównacza technogii tradycjnej i RSS uzasadniła ekonomiczną oplacalność technologii upłynniania gruntu, w szczegolności tam, gdzie konieczna jest wymiana gruntu.

Potem Firma PROV z Lipska i jej partnerzy (Ideachip, Lhoist Polska i Protech Katowice) po raz pierwszy w Polsce zademonstrowały technologię upłynniania gruntu w warunkach placu budowy.  "Hydrobudowa Ślask SA" umożliwiła, na znajdujacej się nieopodal budowie, praktyczną demonstrację technologii RSS-FB. Uczestnicy biorący udział w pokazie mogli przekonać się jak w nieskomplikowany sposób grunt rodzimy podlega obróbce i wprowadzeniu do wykopu.  

 

Z uwagi na duze zainteresowanie pokazem przewidziane jest jego powtórzenie w Krakowie z końcem listopada.

 

Czy innowacyjna technolgia RSS może pomóc polskim inwestorom komunalnym lepiej i efektywniej wydatkować środki na unowocześnienie infrastruktury podziemnej. Organizatorzy seminarium, które odbyło sie 4 października 2005 w Katowicach uważają, że zdecydowanie tak!   

 

Nasza Galeria

- czyli fotoreportaż z prezentacji, w wykonaniu kilku "wybitnych" fotografów

 

          

    zdj.1 Rozpoczyna się wykład, ...po niewielkim opóźnieniu

zdj. 2 Goście dopisali - sala pełna - wykład trwa

 

 

zdj. 3 Po wykładzie zaprosiliśmy naszych gości na pokaz praktyczny. Na pierwszym planie łyżka do przesiewania i mieszania gruntu rodzimego zamontowana do typowej ładowarki. Z tyłu znany budynek z centrum Katowic - dobitny dowód naszej bytności w Polsce......

zdj.4 Dzień wcześniej, na przygotowanym fragmencie wykopu, przeprowadziliśmy próbę.
Z przodu i z tyłu widać zasypkę piaskową. Na tej budowie, zgodnie z technologią robót,
 obowiązuje 100% wymiana gruntu. My natomiast "zalewamy" fragment wykopu
 gruntem rodzimym, pobranym z odkładu widocznym w lewej górnej części fotografii.
 Korzyści ekonomiczne są na tej fotografii "widoczne jak na dłoni".
 

zdj.5  Przy mniejszych zakresach robót nie potrzeba dużej mechanizacji - składniki mieszaniny można dozować ręcznie do specjalnej komory i łyżka "sama" wymiesza ją z gruntem. To zdjęcie zrobiliśmy też w dniu próby....

zdj. 6 Tu widać moment przesiewania gruntu. Kamienie i inne tego typu bryły zostają w łyżce i po zakończeniu przesiewania - wysypane. Dla potrzeb tej fotografii - wysypane przed pryzmę.

zdj. 7 Goście - ogólnie - zapatrzeni i zafascynowani naszą technologią :-)