Ogólnie o firmie

Struktura organizacyjna

Ludzie

Wyposażenie techniczne i biurowe

Nasi partnerzy

Nasi klienci

Struktura organizacyjna

Siedziba

Siedziba firmy mieści się w Katowicach pod adresem:

40-833 Katowice, ul. Sławka 5

Telefony: +48 32 2547399

E-mail: protech@protech.info.pl

Strona www: www.protech.info.pl