Ogólnie o firmie

Struktura organizacyjna

Ludzie

Wyposażenie techniczne i biurowe

Nasi partnerzy

Nasi klienci

Zarząd

mgr inż. Janusz Wesołowski

Wiceprezes Zarządu

Telefon: +48 32 2813213, +48 32 2546031 wewn. 127

E-mail: januszw@protech.info.pl

mgr inż. Jan Szołtysek

Prezes Zarządu

Telefon: +48 32 2546031 wewn. 127
E-mail: jansz@protech.info.pl